۱۳۹۴ مرداد ۲, جمعه


تازهای منتشر شده  در درگاه اینترنتی نمایندگی انحصاری گودمن

نقشه خوانی تاسیسات مکانیکی

معرفی نماد لوله ها، فیتینگ ها و شیرها درلوله کشی آب سرد و آب گرم
نقشه خوانی لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی
مسیر  و نحوه لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی
ترسیم نقشه های لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی

شما درسایت رسمی نمایندگی انحصاری گودمن مطالب زیر دسترسی دارید
 • ترسیم نقشه های لوله کشی آب سرد و آب گرم
 • سایز لوله آب سرد و گرم 
 • سایز لوله توالت شرقی
 • سایز لوله توالت فرنگی
 • سایز لوله دوش
 • سایز لوله روشویی
 • سایز لوله سینک
 • سایز لوله سینک ظرف شویی
 • سایز لوله شیر برداشت
 • سایز لوله فلاش تانک
 • سایز لوله ماشین رخت شویی
 • سایز لوله ماشین ظرف شویی
 • سایز لوله ماشین لباس شویی
 • سایز لوله های ورودی آب سرد و گرم
 • سایز لوله یخچال
 • مسیر لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی
 • نحوه لوله کشی آب سرد و آب گرم بهداشتی
 • نقشه خوانی لوله کشی آب سرد و گرم
 • نقشه کشی لوله کشی آب سرد و گرم
 • نقشه لوله آب سرد
 • نماد پمپ خطی
 • نماد پمپ زمینی
 • نماد شیر کف فلزی
 • نماد شیرشناور
 • نماد شیرکشویی
 • نماد فلنچ
 • نماد فیتینگ
 • نماد کنتورآب
 • نماد مهره ماسوره
 • نماد نقشه لوله کشی آب سرد و گرمهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر